Berit Olanders

Berit Olanders bok ”Vemses flicka är du då?”

Boken handlar om byarna Vandö, Västanträsk och Tjudö på 50-60-talet såsom hon minns det.
Boken är självbiografisk, kryddad med fantasi, humor och dramatik. Något hon tidigt
utvecklade i en barnaskara på fem.
Berit Olanders är utbildad textilkonstnär, med bildvävning som huvudsaklig inriktning. Hon
har i hela sitt yrkesverksamma liv målat samt skrivit berättelser. Berit har illustrerat ett flertal
böcker och erhållit priser i fyra novelltävlingar. Hon är född på Norr-Vandö men reste tidigt
från Åland för att studera i Helsingfors och Göteborg. Efter utbildningen reste hon ut i världen
och har varit bosatt i Tanzania, Bangladesh och Moçambique i sammanlagt tio år. Därefter
blev Göteborg hennes hemort tills hon år 2009 flyttade tillbaka till Åland. Hon har ateljé i
Mariehamn, där hon väver och målar.